CLAS, systeembehandeling na seksueel misbruik en huiselijk geweld

 

CLAS

De ervaring van seksueel misbruik roept verwarring en isolement op. Het is moeilijk om daar mee om te gaan. Nog moeilijker is het wanneer het seksueel misbruik gebeurt met iemand in je familie of iemand die je goed kent. Het vertrouwen in relaties en in mensen wordt daarmee geschaad. Het maakt hierbij niet uit of het misbruik nu actueel is of in het verleden heeft plaatsgevonden. Het herkennen van de signalen, symptomen of gevolgen is niet altijd makkelijk. Misbruik gaat immers gepaard met een vorm van geheimhouding en met angst voor de gevolgen van onthulling voor alle betrokkenen. In veiligheid kunnen spreken hierover kan een begin van verandering zijn.

CLAS is een afkorting voor Contextuele behandeling en Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik/geweld. Het is een vorm van hulpverlening voor iedereen die binnen een gezin of daarbuiten te maken heeft gehad met seksueel misbruik/geweld. Uitgangspunt van Clas is dat rekening wordt gehouden met de gezinssituatie van degenen die bij seksueel misbruik/geweld betrokken zijn. Hoe een familie het seksueel misbruik/geweld ervaart en ermee omgaat, hangt onder meer samen met hun familiegeschiedenis, opvoeding, persoonlijke geschiedenis, relaties en omgeving.

Doelstelling

De hulp die CLAS biedt is gericht op het verwerken van het seksueel misbruik en het omgaan met de gevolgen. Daarbij staat het creŰren van veiligheid en het zoeken naar hulpbronnen voorop. Het streven is te voorkomen dat het slachtoffer ge´soleerd van gezin of familie verder moet leven en dat de schuld van het misbruik bij hem of haar komt te liggen. Naast het slachtoffer worden andere gezinsleden actief bij de hulpverlening betrokken.